Ważniejsze daty

WAŻNIEJSZE DATY Z DZIEJÓW LESZCZYŃSKIEJ PARAFII

ok. 1280 – powstanie wsi i parafii w Leszczynach;
1376 – pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele leszczyńskim;
1430 – spustoszenie okolicy wskutek wojny husyckiej; przypuszczalnie czasowe utracenie suwerenności przez parafię – przyłączenie do Bujakowa lub Bełku;
1446 – odczytanie wyrytej daty na jednej z belek kościoła – prawdopodobieństwo rozpoczęcia odbudowy kościoła w danym roku; zgodnie z przekazem ustnym data widoczna była jeszcze na przełomie XIX i XX;
ok. 1590 – wznowienie działalności parafii; budowa drewnianego kościoła Trójcy Przenajświętszej i prawdopodobne zakończenie budowy kościoła;
1594 – zakup i poświęcenie nowego ołtarza;
1606 – budowa dzwonnicy kościelnej;
1617 – ufundowanie dzwonu oraz pozłacanego kielicha;
1697 – ostatnia przed utratą suwerenności wizytacja biskupia; administratorem parafii – ks. Łukasz Molendowski;
ok. 1700–1717 – utrata suwerenności parafii; włączenie jej w skład parafii bełkowskiej;
1717 – 1911 – zamknięcie leszczyńskiego kościoła; otwierany okazjonalnie, np.: w dniu ślubu lub pochowku członków rodzin właścicieli Leszczyn; uczęszczanie mieszkańców wsi na nabożeństwa i nauki katechetyczne do Bełku;
1889 – wstąpienie pierwszych Leszczynian do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich;
ok. 1908 – rozpoczęcie starań mieszkańców Leszczyn o „otwarcie kościoła” i przydzielenie na stałe duszpasterza – reaktywacja parafii leszczyńskiej;
1911 – przywrócenie suwerenności parafii leszczyńskiej; powitanie w sierpniu pierwszego administratora ks. Józefa Komorka;
1914 – wybuch I wojny światowej; bieda, niedostatek i trwoga parafian z powodu mobilizacji wielu mężczyzn na front;
1919 – 1921 – Powstania Śląskie i Plebiscyt;
1922 – objęcie Leszczyn wraz z Ziemią Rybnicką granicami Polski Przywrócenie języka polskiego i polskiej administracji; organizowanie polskiej szkoły; starania ówczesnego niemieckojęzycznego; proboszcza ks. Gediga o zamianę parafii;
1922 – elektryfikacja kościoła;
1925 – pierwsze powojenne bierzmowanie udzielane przez ks. bpa dr A. Hlonda; przyjęcie w/w sakramentu przez 594 parafian;
1926 – otrzymanie z końcem roku zgody dla ks. proboszcza Gediga na zamianę parafii; przejście ze słupskiej parafii ks. Adolfa Pojdy do Leszczyn znanego z bezkompromisowej obrony Polaków i języka polskiego na Pomorzu;
1927 – rozpoczęcie w styczniu pracy przez nowego proboszcza;
1930 – pierwsze w leszczyńskiej parafii święcenia i prymicje o. Wacława Jelitko, franciszkanina;
1933 – tytułem ekspertyzy dokonano zamknięcia zabytkowego kościoła ze względu na jego zły stan;
1937 – rozpoczęcie budowy nowego kościoła; poświęcenie w październiku br. kamienia węgielnego;
1939 – w lipcu ukończenie budowy w stanie surowym i poświęcenie murów kościelnych; wybuch II wojny światowej; zatrzymanie w pierwszych dniach września ks. prob. Pojdy i czasowe jego więzienie w piwnicy budynku nieukończonej plebanii;
1940 – aresztowanie i osadzenie ks. Pojdy w rybnickim więzieniu, następnie w obozie koncentracyjnym (Mauthausen, Dachau); czasowe zarządzanie i administrowanie parafią przez o. Rafała Kaczmarczyka; mobilizacja młodych mężczyzn na front; odczuwana przez mieszkańców Leszczyn wojenna bieda zagrożenia, represje i zastraszanie;
1942 – śmierć ks. prob. Adolf Pojda w komorze gazowej w Dachau; śmierć w Mauthausen kleryka pochodzącego z naszej parafii Brunona Prudela; przejęcie parafii przez ks. Wilhelma Plutę, późniejszego bp gorzowskiego, Sługi Bożego;
1944 – poświęcenie (benedykcja) kościoła św. Andrzeja Boboli i Trójcy Przenajświętszej w Leszczynach; stałe odprawianie nabożeństw i przechowywanie Najświętszego Sakramentu w niedokończonym wnętrzu kościoła, wśród wypożyczonego sprzętu kościelnego;
1945 – przejście przez teren parafii oświęcimskiego Marszu Śmierci oraz frontu; wskutek ostrzału uszkodzenie wieży i dachu na nowym kościele; opuszczenie przez ks. Plutę parafii i ukrywanie się na wsi w obawie przed armią czerwoną; następnie ewakuacja do Czerwionki wraz z innymi mieszkańcami Leszczyn; opuszczenie Leszczyn w dniu 20 maja br. przez ks. Plutę; parafię obejmuje na 30 lat – ks. Wilhelm Dłucik; pierwsze po wojnie Misje prowadzone przez Ojców Redemptorystów – lipiec 1945;
1945 – 1950 – usuwanie szkód po przejściu frontu, zabiegi nad wykończeniem wnętrza kościoła i zagospodarowaniem obejścia;
1947 – pierwsze po wojnie bierzmowanie udzielane przez bp sufragana Juliusza Bienka;
1948 – 17 maja poświęcenie przez ks. bpa St. Adamskiego ołtarza głównego;
1950 – poświęcenie ołtarzy bocznych – św. Barbary i św. Katarzyny;
1952 – poświęcenie i zawieszenie dzwonów pw. Najświętszego Serca Jezusowego i św. Józefa;
ok. 1956 – przybycie do Leszczyn Sióstr Elżbietanek;
4.XII.1978 – konsekracja nowych dzwonów pw. Najświętszej Maryi Panny, św. Andrzeja Boboli i św. Barbary;
1998 – wprowadzenie relikwii św. Franciszka z Asyżu;
Lata 80. – ożywienie ruchu pielgrzymkowego – piesze, młodzieżowe pielgrzymki na Jasną Górę coroczną już tradycją;
1981 – rozbiórka i przeniesienie starego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej do Palowic;
1992 – decyzją władz Zgromadzenia opuszczenie przez SS. Elżbietanki Leszczyn; I Festiwal Piosenki Religijnej Kanaan;
1997 – peregrynacja Obrazu M. B. Częstochowskiej i ukazanie się 1. numeru gazetki parafialnej „Nasz Kościół”;
Lata 90. – działanie na terenie parafii szeregu stowarzyszeń – Franciszkański Zakon Świeckich, Caritas, Oaza Rodzin, Dzieci Maryi, KSM i krąg oazowy, Grupa modlitewna M. B. Licheńskiej, Rodzina Pielgrzymkowa; powstanie młodzieżowego zespołu „Testimonium”;
2004 – wizytacja ks. bpa Gerarda Bernackiego;
2006
maj – Msza św. prymicyjna parafianina o. Ernesta Marcina Ogara;
czerwiec – śmierć naszego parafianina misjonarza ks. Henryka Pawełka w dalekiej Argentynie;
30 lipca – odejście na emeryturę ks. prob. Antoniego Drosdza, powitanie nowego proboszcza ks. Krzysztofa Fulka;
listopad – podświetlenie krzyża na wieży kościoła;
grudzień – umieszczenie na wieży kościelnej zegarów i kurantów;
2007
styczeń – zmiana porządku Mszy św. w tygodniu i niedziele, święta;
styczeń – rozpoczęcie comiesięcznych Katechez Dorosłych przez ks. proboszcza Krzysztofa Fulka (kontynucja katechez z udziałem wiernych z poprzednich parafii ks. proboszcza jako wikarego);
marzec – Misje św. i postawienie nowego Krzyża Misyjnego;
kwiecień – poświęcenie znajdującej się na parkingu kapliczki św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżnych;
13 maja – poświęcenie Kaplicy M. B. Fatimskiej i rozpoczęcie comiesięcznych nabożeństw, a każdego 16. dnia miesiąca nabożeństw ku czci św. A. Boboli;
maj – założenie parafialnej strony internetowej www.parafialeszczyny.wiara.pl;
maj – pielgrzymka krajowa do Strachociny, nawiedzenie miejsc kultu Bożego – Dukla, Dębowiec, Miejsce Piastowe;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Adamem Zakrzewskim;
29 czerwca – odsłonięcie tablicy w 1. rocznicę śmierci upamiętniającą ks. Henryka Pawełka parafianina, przebywającego na misjach w Argentynie w latach 1979 – 2006;
lipiec – pielgrzymka do Fatimy na 90. rocznicę Objawień M. B. i do Santiago de Compostella;
sierpień – pożegnanie wikarych księży: Adama Zakrzewskiego i Zbigniewa Folcika, powitanie księży: Pawła Tila i Henryka Nowarę;
wrzesień – pielgrzymka krajowa po sanktuariach maryjnych: Leśniów, Gidle, Niepokalanów, Warszawa (Sanktuarium św. Andrzeja Boboli), Laski, Szymanów, Częstochowa;
2008
styczeń – pielgrzymka (96 osób) do Ziemi Świętej;
marzec – Rekolekcje Ewangelizacyjne w Parafii – prowadzenie: ks. Prob. Krzysztof Fulek – Temat przewodni: Cztery Prawa Życia Duchowego Człowieka;
25 marca – EMAUS – odbiór relikwii s. św. Faustyny Kowalskiej w Łagiewnikach;
30 marca – poświęcenie Kaplicy Miłosierdzia Bożego i wprowadzenie relikwii św. siostry Faustyny;
24 kwietnia – wyjazd na pielgrzymkę krajową do Lichenia i Górki Klasztornej;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Pawłem Tilem;
lipiec – pielgrzymka do M. B. z Lourdes w 150. rocznicę Objawień św. Bernadecie Soubirous;
15 sierpnia – poświęcenie Groty M. B. z Lourdes;
październik – poświęcenie 20 tablic z tajemnicami różańcowymi;
październik – udostępnienie nieodpłatnie salek katechetycznych dla dzieci klas I-III ze SP nr 1 z powodu złego stanu technicznego starej części budynku szkolnego;
2009
8 stycznia – rozpoczęcie comiesięcznych spotkań przy kawie i herbacie dla seniorów;
styczeń – 12-dniowa pielgrzymka do Meksyku, do M. B. z Guadalupe;
marzec – trzydniowa wizytacja w parafii – wizytujący ks. bp Józef Kupny;
marzec – skatalogowanie i komputerowa inwentaryzacja cmentarza;
3 maja – 50 lat powierzenia Polski Matce Bożej z Guadalupe – poświęcenie Kaplicy z Jej wizerunkiem umieszczonym w obrazie przywiezionym przez pielgrzymów z Meksyku, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Pawłem Tilem;
lipiec – w roku św. Pawła pielgrzymka (90 osób) do Turcji – Śladami Apostoła Narodów;
2 sierpnia – poświęcenie Kaplicy Świętych Franciszkańskich: św. Franciszka, św. Antoniego i św. o. Pio;
8 sierpnia – nowa figurka św. Floriana – poświęcenie jej w dniu obchodów 100-lecia OSP w Leszczynach;
wrzesień – 5-dniowa pielgrzymka krajowa – Warmia i Mazury (Niepokalanów, Gietrzwałd, Stoczek Klasztorny, św. Lipka, Różanystok, Sejny, Wigry, Studzieniczna, Częstochowa)
19 października – poświęcenie Groty Papieża Jana Pawła II;
2010
styczeń – pielgrzymka (90 osób) na Górę Synaj i Jordanii;
luty – kwiecień – położenie ok. 400 m2 granitowej posadzki w kościele;
maj – nowe oświetlenie (5 żyrandoli, 200. punktów świetlnych) w leszczyńskiej świątyni – wykonawca firma Aladyn z Krakowa;
29 maja – odnowienie Kaplicy Polskich Madonn – M. B. Częstochowskiej, M. B. Licheńskiej, poświęcenie w dniu Pielgrzymki Stanowej Mężczyzn nowego wizerunku M. B. Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej czczonej na Śląsku od ponad 350 lat;
6 czerwca – wyjazd parafian na uroczystość beatyfikacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Pawłem Tilem;
lipiec – pielgrzymka autokarowa (102 osoby) do Matki Bożej w Medjugorie – nawiedzenie miejsc świętych: Ludbreg Sanktuarium Cudu Eucharystycznego, Vepric – Grota M. B. wzorowana na Lourdes, Ptujska Hora – Sanktuarium Maryjne, Marija Bistrica, Split, Jeziora Plitwickie, Dubrownik;
sierpień – pożegnanie wikarego ks. Henryka Nowarę, powitanie ks. Karola Barcioka – neoprezbitera;
wrzesień – pielgrzymka autokarowa (95 osób) na wschód Polski – Kodeń, Leśna Podlaska, Pratulin, Kostomłoty, Jabłeczna, Przeprośna Górka;
październik – 10. lecie Zespołu Ewangelizacyjnego Testimonium;
30 października – uroczysta Eucharystia połączona z poświęceniem nowej nastawy ołtarzowej;
listopad – coroczne podsumowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych podczas pobytu w Zakopanem u Matki Bożej na Krzeptówkach;
grudzień – poświęcenie obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
2011
styczeń – pielgrzymka na Cypr;
11 lutego – indywidualne tzw. błogosławieństwo lourdzkie chorym i starszym parafianom (od 2011 – 3 razy w roku: 11. lutego, w Tygodniu Miłosierdzia i 6. lipca – M. B. Uzdrowienia Chorych);
kwiecień – poświęcenie Drogi Krzyżowej i Golgoty powstałej wokół zielonego skweru;
maj – zakończenie generalnego remontu kaplicy cmentarnej (malowanie wewnątrz i piaskowanie ścian zewnętrznych);
16 maja – rozpoczęcie w dniu Odpustu obchodów Roku Jubileuszowego – 100. rocznicy powrotu kapłana do Leszczyn (VIII. 1911) i otrzymanie specjalnego błogosławieństwa papieskiego Benedykta XVI;
13 czerwca – 50. nabożeństwo fatimskie połączone z poświęceniem obrazów polskich błogosławionych – Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Pawłem Tilem;
lipiec – pielgrzymka (130 osób) szlakiem Sanktuariów Alpejskich – Altötting, Einsiedeln, Domodossola, Oropa, Heiligenblut, Mariazell, Heilgenkreuz, wiedeński Kahlenberg, Velehrad;
wrzesień – pielgrzymka krajowa (145 osób) do Kalwarii Pacławskiej – nawiedzenie miejsc: Porąbka Uszewska, Przemyśl, Strachocina, Miejsce Piastowe, Limanowa, Łagiewniki;
wrzesień – odbiór przez ks. proboszcza Krzysztofa Fulka relikwii bł. Jana Pawła II;
listopad – coroczne podsumowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych podczas pobytu w Zakopanem u Matki Bożej na Krzeptówkach;
8 grudnia – poświęcenie obrazu z wizerunkiem św. Maksymiliana Marii Kolbego i Matki Bożej;
grudzień – założenie ekranów – elektronicznych wyświetlaczy tekstów;
2012
styczeń – wydanie Jubileuszowego Kalendarza na rok 2012, oraz Śpiewnika Pielgrzyma;
27 luty – 25. rocznica śmierci Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego – Eucharystia o rychłą beatyfikację;
marzec – odbiór przez ks. proboszcza Krzysztofa Fulka relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
marzec – pielgrzymka ok. 150 osób do Ziemi Świętej;
marzec – nowe boczne ołtarze dla polskich błogosławionych – Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki;
marzec – rozbudowa cmentarza parafialnego;
kwiecień – wyjazd na EMAUS do Tenczyna – otrzymanie relikwii św. o. Pio wraz relikwiarzem i poświęcenie ich w dniu 16. czerwca;
kwiecień – Konwent Wielkanocny – Eucharystia z udziałem kapłanów całego dekanatu Dębieńsko;
26 maja – poświęcenie bocznych ołtarzy i wprowadzenie relikwii polskich błogosławionych – Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki oraz otrzymanie z rąk kustosza Sanktuarium MB Fatimskiej z Zakopanego ks. Mariana Muchy kolejnych relikwii – bł. Dzieci Fatimskich;
2 czerwca – spotkanie popielgrzymkowe do Ziemi św. w Kalwarii Zebrzydowskiej;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Pawłem Tilem;
lipiec, sierpień – budowa nowych toalet, powiększenie cmentarza oraz budowa nowej drogi wyjazdowej z parkingu;
sierpień – Eucharystia z udziałem zespołu Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej, koncert zespołu;
27 sierpnia – 50. Urodziny ks. proboszcza Krzysztofa – uroczysta Eucharystia;
wrzesień – wyjazd na krajową pielgrzymkę – Henryków, Góra Igliczna, Szczytnik, Wambierzyce, Bardo Śląskie, Krzeszów;
październik – nowe gabloty na relikwiarze;
listopad – coroczne podsumowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych podczas pobytu w Zakopanem u Matki Bożej na Krzeptówkach;
grudzień – założenie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz kościoła;
2013
luty – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez o. Zenona Konopkę z Tenczyna, z Zakonu Ojców Kapucynów: Życie i działalność Ojca Pio;
2 kwietnia – coroczny wyjazd EMAUS – nawiedzamy Sanktuarium M. B. w Rychwałdzie;
kwiecień – nowe, dębowe ławki w naszym kościele;
17 kwietnia – 75. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli – poświęcenie figury patrona przez ks. bp Józefa Kupnego;
19 maja – uroczystość odpustowa, kazania i suma: ks. prałat dr Grzegorz Olszowski, wikariusz generalny archidiecezji katowickiej; 1 czerwca – udział w Święcie Dziękczynienia w Warszawie, z okazji 75. rocznicy kanonizacji św. Andrzeja Boboli;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Pawłem Tilem;
lipiec – wprowadzenie zwyczaju przywożenia świec z miejsc świętych w kraju i zza granicy;
lipiec – pielgrzymka ok. 150 osób do Włoch i na Sycylię;
sierpień – święci w figurach – św. Krzysztof przy parkingu, altance probostwa, św. Michał Archanioł, przy dębie urodzinowym ks. proboszcza;
29 sierpnia – poświęcenie wizerunków: Matki Bożej z Syrakuz w 60. rocznicę Jej płaczu i Jezusa z Manopello oraz umieszczenie ich po obu stronach prezbiterium kościoła;
30 sierpnia – pożegnanie ks. Pawła Tila, który został prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, ks. Karola Barcioka, powitanie ks. Dariusza Gembały i ks. Mateusza Drobnego – neoprezbitera;
październik – pobyt grupy parafian wraz z ks. proboszczem w parafii Elze k/Hanoweru – prowadzenie wstępnych rozmów nt. odzyskania dzwonu Maria;
wrzesień – 5-dniowa pielgrzymka krajowa po Ziemi Wielkopolskiej: Kalisz, Licheń, Poznań, Gniezno, Św. Góra k/Gostynia i Trzebnica;
30 października – poświęcenie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa upamiętniającej kończący się Rok Wiary;
2014
styczeń – zamontowanie na chórze podestów wraz z nowymi ławkami, balustradą – wykonawca Firma „U Salezjan” z Oświęcimia;
marzec – rekolekcje wielkopostne – prowadzenie o. Roman Woźnica ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów;
kwiecień – zamontowanie nowych tablic płaskorzeźb przedstawiających 20. tajemnic różańcowych – wykonanie „Firma Sienkiewicz” z Nowej Soli;
22 kwietnia – wyjazd uczestników na EMAUS do Czernej, Klasztoru Karmelitów Bosych – przyjęcie Szkaplerzy z rąk o. Melchiora;
27 kwiecień – kanonizacja papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII – uczestnictwo 100 osobowej grupy parafian w ww. wydarzeniu we Mszy św. w Sanktuarium M. B. Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach;
3 maja – poświęcenie tablic różańcowych przed różańcem wynagradzającym ku czci Niepokalanego Serca N. M. P.;
maj – obchody 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Krzysztofa Fulka;
19 czerwiec – nowa trasa procesji Bożego Ciała obejmująca ul. Armii Krajowej, Ks. Pojdy, Powstańców;
czerwiec – kapitalny remont kaplicy dla matki z dzieckiem – nowe ławki, tablica elektroniczna;
czerwiec – pielgrzymka po Sanktuariach Polski Północnej: Gdańsk, Wejherowo i Swarzewo;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Mateuszem Drobnym;
lipiec – pielgrzymka ok. 150 osób do Fatimy i Santiago de Compostela oraz Batalhi, Alcobaci, Nazare, Bragi, Pontevedra, Lizbony;
lipiec – rozpoczęcie wymiany wszystkich zewnętrznych drzwi w kościele;
lipiec, sierpień, wrzesień – remont generalny salek w domu katechetycznym; od X 2008 do VI 2014 użytkowany nieodpłatnie przez dzieci klas I-III SP 1;
październik – oddanie do użytku pięciu wyposażonych w sprzęt multimedialny i sportowo – rekreacyjny pomieszczeń salek katechetycznych;
8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P.; po raz pierwszy w parafii, w godzinie łaski dla całego świata adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem różańcowym;
2015
27 luty – spotkanie inauguracyjne Domowego Kościoła tzw. Oazy Rodzin;
marzec – rekolekcje wielkopostne „ Zastanów się nad wiecznością” – o. Józef Wnęk ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów z Barda Śl.;
3 kwietnia – poświęcenie nowego ołtarza Miłosierdzia Bożego – wykonawca Firma „ U Salezjan” z Oświęcimia;
7 kwietnia – wyjazd na EMAUS do Wadowic – śladami św. Jana Pawła II – Bazylika N. M. P., Klasztor i kościół św. Józefa, M. B. Szkaplerznej na Górce;
kwiecień – cd. wymiany drzwi – zastąpienie starych nowymi drzwiami dębowymi;
maj – Odpust Parafialny – kazania ks. Marek Gancarczyk – redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”;
16 czerwca – poświęcenie figury św. Stanisława Kostki przez Ks. Arcybiskupa Seniora Damiana Zimonia; czerwiec – rekolekcje biblijne według metody Lectio Divina w Gródku nad Dunajcem;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Mateuszem Drobnym;
lipiec – zamontowanie nowych bocznych i głównych drzwi wahadłowych, odnowienie przedsionków kościoła, ułożenie kostki brukowej przed kościołem;
13 sierpnia – 100 wieczorów fatimskich z Maryją – Jubileuszowe Nabożeństwo;
13 września – rozpoczęcie na Nabożeństwach Fatimskich 20. miesięcznej Nowenny obejmującej 4 części różańca przygotowujące do 100. rocznicy objawień fatimskich;
wrzesień – Lectio Divina – rekolekcje biblijne w Brennej – udział 80. osobowej grupy;
październik – rozpoczęcie Kursu Alfa służący głębszemu poznaniu i pogłębieniu wiary chrześcijańskiej;
październik – 15-lecie Zespołu „Testimonium”;
październik – otrzymanie pisma z Parafii z Elze w Dolnej Saksonii dotyczące zezwolenia Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Niemczech na sprowadzenie dzwonu Maria do parafii;
listopad – Święto św. Tarsycjusza – wprowadzenie sztandaru dla ministrantów;
8 grudnia – w godzinie łaski dla całego świata adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem różańcowym.
2016
styczeń – pogrzeb organistki śp. Aldony Szulik;
luty – pielgrzymka parafian do Ziemi Świętej – organizator: ks. Dariusz Gembała;
luty – rekolekcje wielkopostne – prowadzenie o. Natalis Falkus ze Zgromadzenia Franciszkanów w Cieszynie;
luty – kwiecień – staż diakona Łukasza Zagórskiego;
18 marzec – I Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii – rozważania poszczególnych stacji prowadzone przez przedstawicieli grup i wspólnot modlitewno-formacyjnych;
marzec – odbiór relikwii św. Jacka Odrowąża w Krakowie (Bazylika św. Trójcy) podczas wyjazdu na Emaus;
3 kwietnia – poświęcenie w Niedzielę Białą – nowego, dębowego ołtarza w Kaplicy Miłosierdzia Bożego;
czerwiec – rekolekcje biblijne w Kalwarii Zebrzydowskiej;
czerwiec – Jubileusz ks. Antoniego Drosdza: 50 lat w Chrystusowym Kapłaństwie – byłego proboszcza, dziekana dekanatu Dębieńsko;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Mateuszem Drobnym;
29 czerwca – powrót do parafii (po grabieży przez Niemców w 1942 r.) ufundowanego przez parafian z Leszczyn w 1617 r. dzwonu „Maria”;
lipiec – Światowe Dni Młodzieży w naszej parafii i gminie
sierpień – wprowadzenie nowych relikwii do naszego kościoła: św. Jana Marii Vianney’a, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Jadwigi Śląskiej;
sierpień – pożegnanie ks. Mateusza Drobnego, powitanie ks. Piotra Andrzejaka;
19 – 21 września – Rekolekcje Maryjne w parafii – prowadzenie ks. dr Krzysztof Czapla, Dyrektor Sekretariatu MB Fatimskiej na Krzeptówkach
październik – cykl 10. spotkań w ramach Seminarium Odnowy Wiary;
październik – pielgrzymka do La Salette, Paray le Monial, Ars i Lyonu
30 października – poświęcenie figury Matki Bożej z La Salette w parafii
13 listopada – poświęcenie nowego ołtarza Matki Bożej Fatimskiej – wykonawca Firma „U Salezjan” z Oświęcimia;
8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; w samo południe, w godzinie łaski dla całego świata, adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem różańcowym.
2017
luty – Misje Święte „ Idźcie i głoście Ewangelię” prowadzone przez o. prof. Ignacego Kosmanę, franciszkanina z Niepokalanowa;
luty – kwiecień – staż diakona Mateusza Pałyza;
kwiecień – wyjazd na EMAUS do dzielnicy Krakowa Prądnika Czerwonego do Sanktuarium „Ecce Homo” – odbiór relikwii św. brata Alberta Chmielowskiego;
luty – maj – budowa postumentu pod dzwon „Maria”;
marzec – rozpoczęcie czyszczenia, fugowania i impregnacji elewacji kościoła;
12 maja – uroczysta Jubileuszowa Eucharystia – zakończenie 9. dniowej Nowenny poprzedzającej 100. rocznicę objawień fatimskich z udziałem Ks. bpa Piotra Gregera z Bielska-Białej;
13 maja godz. 12.00 – poświęcenie odzyskanego z Niemiec po 75. latach dzwonu „Maria”, udział w jubileuszowym Nabożeństwie Fatimskim;
maj – artykuł ks. proboszcza Krzysztofa Fulka w Gościu Niedzielnym n/ t dzwonu „Maria znów w domu”;
maj – Wynagradzajmy – artykuł ks. Prob. Krzysztofa Fulka w Gościu Niedzielnym dotyczący Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, Nabożeństwa Wynagradzającego ku czci Niepokalanego Serca Maryi;
maj – rekolekcje biblijne na Górze św. Anny;
4 czerwiec – wprowadzenie relikwii pierwszych polskich męczenników zamordowanych w Peru: bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego;
6 czerwca – udział ks. proboszcza podczas ponowienia Aktu Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi w Sanktuarium M. B. Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem;
18 czerwca – wprowadzenie relikwii św. brata Alberta Chmielowskiego;
czerwiec – piesza pielgrzymka do Częstochowy z ks. Piotrem Andrzejakiem;
lipiec – pielgrzymka (130 osób) z ks. Dariuszem Gembałą (brak organizatora – ks. proboszcza z powodu nagłej choroby) do Fatimy na 100. lecie objawień połączona z 5-dniową pieszą pielgrzymką (118 km) do Santiago de Compostela;
30 sierpnia– rozpoczęcie Nowenny przed 300. rocznicą koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przypadającą 8. września;
8 – 10 września – Triduum Maryjne – prowadzenie o. Jacek Toborowicz, przeor Klasztoru Paulinów i Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Leśniowie;
29 września – 1 października – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez Ks. bpa Adama Wodarczyka;
wrzesień – ukazanie się 240 numeru miesięcznika Naszego Kościoła, czyli 20. lecie wydawania parafialnej gazetki;
7 października – włączenie się w wielkie dzieło „Różaniec do Granic” – modlitwa o pokój i ratunek dla Polski i świata – wyjazd parafian do Turzy Śl.;
październik – Fenomen dnia codziennego – artykuł w ogólnopolskim „Gościu Niedzielnym” o życiu i duszpasterstwie w naszej parafii;
październik – pielgrzymka 90. osobowej grupy po sanktuariach maryjnych Warmii (Gietrzwałd 140. rocznica objawień M. B.), Mazur i Podlasia oraz Sokółki i Częstochowy;
13 października – w zakończenie 100. objawień fatimskich modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem – rozważanie 4. części różańca o 7.15, 12.00, 15.00 i 18.00;
październik – wprowadzenie relikwii bł. Jakuba Strzemię (1340 – 1409) – arcybiskupa halicko-lwowskiego i bł. Anieli Salawy (1881 -1922);
październik – zakończenie prac remontowych związanych z czyszczeniem elewacji kościoła – wykonawca Firma Brat-Bol z Rudy Śląskiej;
8 grudnia – 12.00 – 13.00, tzw. Godzina Łaski: adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem różańcowym w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP;
2018
styczeń – marzec – prace adaptacyjno-remontowe kaplicy franciszkańskiej – zmiana kaplicy na Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu;
11 lutego – rozpoczęcie stażu diakona Bartłomieja Cudziło;
11 – 14 lutego – rekolekcje przed rozpoczynającym się Wielkim Postem prowadzone przez o. Piotra Gomułkę, paulina z Sanktuarium Maryjnego w Leśniowie;
11 lutego – 160. rocznica Objawień M. B. z Lourdes i Światowy Dzień Chorego – Eucharystia i Nabożeństwo połączone z udzielaniem sakramentu chorych i tzw. błogosławieństwem lourdzkim;
4 lutego – ks. prof. Grzegorz Strzelczyk głosi homilię o diakonacie stałym;
25 lutego – msza św. z obrzędem tzw. admissio przyjęcia ośmiu Aspirantów do diakonatu stałego, której przewodniczył Ks. Bp Marek Szkudło;
19 marca – uroczysta koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Abpa Wiktora Skworca, po której nastąpiła inauguracja wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu;
23 marca – Droga Krzyżowa ulicami naszej miejscowości;
3 kwietnia – wyjazd na EMAUS – Czerna – odbiór relikwii św. Rafała Kalinowskiego;
13 kwietnia – wprowadzenie relikwii św. Rafała Kalinowskiego podczas Nabożeństwa Fatimskiego;
6 i 13 maja – I Komunia św. w parafii oraz 9. maja – Sakrament Bierzmowania udzielany przez arcybiskupa Wiktora Skworca;
20 maja – Odpust Parafialny – głoszenie Słowa Bożego i suma pod przewodnictwem o. Ireneusza Sławomira Ledwonia, franciszkanina, profesora KUL’u;
21 – 25 maja – rekolekcje biblijne w Sanktuarium Maryjnym M. B. z La Salette w Dębowcu, nawiedzenie Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, w drodze powrotnej Eucharystia w Zabawie – odbiór relikwii bł. Karoliny Kózkówny;
27 maja – prowadzenie rozważań różańcowych przez ks. prob. Krzysztofa Fulka wraz z szafarzami podczas stanowej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich;
31 maja – uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa – Procesja Eucharystyczna ulicami dzielnicy Leszczyny Stare;
13 czerwca – wprowadzenie relikwii bł. Karoliny Kózkówny podczas Nabożeństwa Fatimskiego;
27 – 30 czerwca – piesza pielgrzymka (180 osób) szlakiem Orlich Gniazd do Częstochowy z ks. Piotrem Andrzejakiem;
02 – 10 lipca – pielgrzymka autokarowa (135 osób) z ks. proboszczem Krzysztofem Fulkiem do Lourdes z okazji 160. rocznicy objawień Matki Bożej, nawiedzenie Altoetting, Einsiedeln, Le Puy, Rocamadour, Carcassonne, Nicea, Montichiari, Fontanelle;
25 lipca – Eucharystia Dziękczynna za 12 lat posługi duszpasterskiej w naszej parafii ks. prob. Krzysztofa Fulka – przechodzącego do Piekar Śl. jako proboszcz i kustosz Sanktuarium Maryjnego oraz pożegnanie ks. Dariusza Gembały – przechodzącego jako proboszcz do parafii w Stanowicach;
29 lipca 2018 – rozpoczęcie posługiwania przez ks. Zenona Sodzawicznego, nowego proboszcza naszej parafii.

Kancelaria parafialna
Poniedziałki i Piątki:
8.30 - 11.00 i 16.00 - 18.00
Wtorki, Środy, Czwartki:
16.00 - 18.00
Soboty, Niedziele i święta:
nieczynne
W lipcu i sierpniu
Poniedziałki, Środy i Piątki:
16.00 - 18.00